W dniu 27 lutego 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania dla lubelskiego rolnictwa i możliwości, jakie oferuje Wspólna Polityka Rolna”. Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentował Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed zaś Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował Wice Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Antoni Skura.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa i poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. 

– Rzetelna wiedza na temat sytuacji w rolnictwie w województwie lubelskim jest niezbędna do podejmowania skutecznych decyzji zarówno przez prowadzących działalność gospodarczą w tym sektorze, jak i przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych zajmujących się polityką rolną – mówił członek zarządu Zdzisław Szwed.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło propozycję stawek ekoschematów obszarowych, które będą wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Ekoschematy jako roczne, płatne praktyki są dostosowane do warunków i potrzeb krajowych, ale poddane ocenie przez Komisję Europejską pod kątem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych nowej WPR – ochrony zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej – są szansą dla rolników. Główny specjalista Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Płatności Bezpośrednich OR ARiMR Lublin Eryk Kowalik przedstawił ekoschematy w kontekście perspektywy płatności obszarowych na 2024 rok. Następnie Inspektor Rolnictwa Ekologicznego oraz Integrowanej Produkcji Pan Michał Potręć przybliżył temat Integrowanej Produkcji Roślin i nowoczesnego systemu jakości żywności. O odmianach zalecanych do uprawy na terenie województwa lubelskiego w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej opowiadał dr inż. Piotr Pszczółkowski.

O dogodnych warunkach do prowadzenia działalności rolniczej na Lubelszczyźnie (głównie produkcji roślinnej) decydują przede wszystkim korzystne czynniki glebowo-klimatyczne czy duży udział użytków rolnych (1413 tys. ha). Potencjał przyrodniczy regionu jest znacznie korzystniejszy w porównaniu do średnich wartości w Polsce. Jakość gleb, warunki wodne, agroklimat i rzeźba terenu mają wpływ na to, że Lubelskie jest liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych, m.in. malin, porzeczek i agrestu. Pierwsze miejsce zapewniają nam wysokie zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych, które w 2018 r. wyniosły 241 tys. – to aż 41,7% zbiorów krajowych. W Lubelskiem produkuje się też najwięcej w kraju roślin strączkowych jadalnych (60,2 tys. ton), głównie fasoli i grochu. Stąd pochodzi aż 43,6% krajowych zbiorów tych roślin. Nasz region zalicza się również do ścisłej elity największych producentów rzepaku i rzepiku, których w 2018 r. dostarczyliśmy na rynek 336 tys. ton, czyli 15,3% krajowej produkcji (drugie miejsce w Polsce) oraz owoców z drzew (trzecie miejsce w Polsce).

Konferencja odbyła się we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą oraz Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.