W dniu 16 listopada 2021 roku Lubelska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie z prośbą o przeprowadzenie kontroli wśród podmiotów skupujących, sieci handlowych oraz zakładów mięsnych działających na rynku wieprzowiny. Lubelska Izba Rolnicza zawiadomiła UOKiK o możliwości występowania praktyk nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej podmiotów skupujących trzodę chlewną jak i samych zakładów mięsnych.

Poniżej zamieszczono pisma Lubelskiej Izby Rolniczej oraz odpowiedzi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie ws. akcji LIR ważenia nawozów w workach Big-Bag.

Odpowiedzi WIORIN, UOKIK i Urzędu Miar >>

Lubelska Izba Rolnicza, z uwagi na liczne apele plantatorów buraków cukrowych, zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. Izba uwzględniła postulaty rolników i zwróciła się do UOKiK o sprawdzenie zgodności z prawem niektórych zapisów Porozumienia branżowego oraz Instrukcji odbioru buraków cukrowych. W zawiadomieniu Izba zwróciła uwagę na kwestie, które budzą największe wątpliwości plantatorów buraków cukrowych.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 21.09.2020 r. w sprawie niskich cen skupu jabłek oraz odpowiedź Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 22.10.2020 r.

Na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił 26 czerwca 2020 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do agrestu.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.