25 czerwca2024 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ws. rozpatrzenia Informacji na temat stanowiska Polski do najnowszych raportów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w sprawie dobrostanu zwierząt hodowlanych na fermach. W posiedzeniu wziął udział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Wypowiedź Prezesa LIR od 15.07. Poniżej zamieszczono odnośnik do nagrania z komisji.

We wtorek 5 marca 2024 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem pana posła Kazimierza Plocke, zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

  • Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji na rynku tytoniu;
  • Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zmiany zarządzania populacją wilka w Polsce, w związku z rosnącymi szkodami powodowanymi przez ten gatunek

25 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. zamierzeń resortu rolnictwa w X kadencji Sejmu. W posiedzeniu wziął udział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Wypowiedź Prezesa LIR od 14.44. Poniżej zamieszczono odnośnik do nagrania z komisji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 25.01.2024 >>

30 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. firmy KAMPOL – FRUIT Sp. z o.o. oraz założeń do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnicta. W posiedzeniu wziął udział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek oraz rolnicy z woj. lubelskiego. Poniżej zamieszczono odnośnik do nagrania z komisji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 30.03.2023 >>

W środę 1 lutego 2023 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP rozpatrzyła poniższe ustawy i wniosła o wprowadzenie do nich poprawek:

W dniu 27 września 2022 r., odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym przedstawiono informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, podczas swojego wystąpienia w trakcie posiedzenia, odniósł się do możliwości jak i zagrożeń wynikających z zatwierdzonego Planu Strategicznego oraz zaznaczył potrzebę dalszych jego zmian.

Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk uczestniczył w Posiedzeniu Sejmowej Podkomisji stałej ds. bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością, na którym omawiano możliwości implementacji na gruncie ustawodawstwa polskiego przepisów ustawy hiszpańskiej w zakresie poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił 10.02.2022 r. w Sejmie RP informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.W posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek oraz przedstawiciele rolników.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na kwestie dotyczące definicji aktywnego rolnika.

30 listopada br. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek wział udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której przedstawiono zagadnienia dotyczące ASF, ptasiej grypy oraz sytuacji na rynku mięsa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora chowu trzody chlewnej. Poniżej zamieszczono odnośnik do nagrania z komisji (2 wypowiedzi Prezesa LIR - 16:12:02 i 16:42:07min).

Nagranie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 30.11.2021 >>

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i wniesie o jej przyjęcie bez poprawek. W posiedzeniu wziął udział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Poniżej zamieszczono odnośnik do nagrania z komisji (wypowiedzi Prezesa LIR - 1:22min i 1:52min).

14 września 2021 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrealizowała następujący porządek dzienny: „Informacja w sprawie roli i zakresu pomocy udzielonej »Bielmlek« Spółdzielnia Mleczarska w upadłości (KRS 0000045441) w latach 2019-2021 przez instytucje państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia otrzymanego przez spółdzielnię z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

W dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisji Środowiska, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt tzw. specustawę. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej tj.: Pan Antoni Skura – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej, delegaci PanZbigniew Górski, Zbigniew Kiesz,  Krzysztof Koślacz oraz Pan Daniel Chudek. Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej w trakcie obrad zgłosili dwa wnioski do ustawy. Pierwszy z nich dotyczył kosztów biasekuracji w gospodarstwach rolnych. Delegaci zgłosili, że koszty te powinny być refundowane w całości. Drugi z wniosków zgłoszonych przez delegatów dotyczył ustawy nakładającej na samorządy obowiązek zabezpieczenia terenu, przejść dla zwierząt. Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskowali o zwrot kosztów dla samorządów ponoszących koszty zabezpieczenia terenu.

15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR Jolanta Nawrocka oraz Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z Prezesem Piotrem Walkowskim na czele.

Na posiedzeniu 11 czerwca 2019 r., Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła przedstawioną przez pana Waldemara Wojnicza dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli, informację o wynikach kontroli NIK przeprowadzonych w 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych MRiRW, z uwzględnieniem realizacji wniosków pokontrolnych. W 2018 r. NIK opracowała i przekazała Sejmowi 11 informacji o wynikach kontroli z obszarów rolnictwa, rozwoju wsi, budżetu państwa, administracji publicznej, środowiska oraz zdrowia. Wśród nich były 4 informacje z oceną pozytywną z wykonania budżetu państwa w 2017 r. w częściach, których dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.