W świetle wyników badań ogłoszonych w ostatnim czasie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Komisja Europejska wnioskuje o rozszerzenie zakazu stosowania 3 głównych neonikotynoidów na wszystkie zastosowania z wyjątkiem trwałych upraw szklarniowych.

17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO JANA NETTERA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ZAKŁADY MIĘSNE NETTER JAN NETTER W BIELSKU PODLASKIM.

- Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszego spotkania z rolnikami. Premier dodał, że nie wyobraża sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego rolnictwa.

Wymagania programu azotanowego obowiązywać będą na obszarze całego kraju od 26 lipca 2018 r., za wyjątkiem wymagań dotyczących obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną 2 obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisów odnoszących się do obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie azotanowym, które zaczną obowiązywać podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP z dniem 31 grudnia 2021 r., a podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP z dniem  31 grudnia 2024 r.

Lubelska Izba Rolnicza wspólnie ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Garbowska" oraz telewizją TVP3 Lublin zorganizowała Festiwal Wieprzowiny, Mleka i Miodu. Wydarzenie odbyło się w miejscowości Bogucin dn. 15.07.2018 r. i przyciągnęło wielu odwiedzających. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: Wojewoda Lubleski Przemysław Czarnek, Prezes LIR Piotr Burek, Wiceprezes LIR Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu LIR Antoni Szczepaniak, Delegat do KRIR Janusz Skrzypek oraz Delegaci LIR.

W dniu 15 lipca 2018 r. w Bogucinie odbył się Piknik Wieprzowy Mazowiecko – Lubelski, którego celem była promocja wysokiej jakości produktów z mięsa wieprzowego produkowanego w naszym regionie. Piknik został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od kilku lat przeżywa okres stagnacji i spadków, kurczy się powierzchnia upraw - informuje NIK. Polak rocznie wydaje na żywność ekologiczną 7 euro; średnia europejska to 44 euro. NIK wskazuje, że Polska ma potencjał, by stać się dużym graczem na rynku żywności ekologicznej. Tak się jednak nie dzieje. Produkty wytworzone w naszym kraju wykorzystywane są z zyskiem głównie przez zagraniczne firmy.

Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń.

W dniach 5-6 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej COPA-COGECA „Rozwój obszarów wiejskich„ oraz „Grupy dialogu obywatelskiego”. W spotkaniu udział wziął ekspert KRIR – Mirosław Drygas.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Po apelach ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego rośnie liczba komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą w rolnictwie.Z informacji przekazywanych do resortu wynika, że komisje działają w 1792 gminach. Według dotychczasowych danych poszkodowanych zostało 66 387 gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw dotkniętych suszą została oszacowana na  ponad 1,2 mln hektarów.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 06.07.2018 r. w sprawie konieczności podjęcia interwencji w związku z informacją mediów na temat konserw wyprodukowanych ze świń z gospodarstw znajdujących się na terenach zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF).

Dokument PDF >>

Dnia 06.07.2018 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Ewy i Waldemara Polkowskich znajdującym się w Susznie gm. Włodawa odbyło się połączone posiedzenie Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej powiatu włodawskiego, chełmskiego i łęczyńskiego. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentowali Członkowie Zarządu LIR Pan Bogusław Janociński i Antoni Szczepaniak. Podczas posiedzenia poruszono tematy doskwierające rolnikom głównie dotyczyło to Afrykańskiego Pomoru Świń i problemów wynikających z wystąpienia suszy.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.