Rozpoczął się 7. etap Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. W ramach sześciu już zakończonych naborów do placówek ARiMR wpłynęło 669 wniosków. Może się zdarzyć tak, że grudzień będzie ostatnim miesiącem na ubieganie się o przyznanie grantów.Nie warto zwlekać ze składaniem wniosków we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformęePUAP.

Na opublikowanej liście rankingowej dla 4. etapu Pozakonkursowego Projektu Grantowego znalazło się 75 wniosków. We wszystkich rankingach jest ich już 268, a kwota spodziewanego dofinansowania, która z nich wynika, to blisko 25,7 mln zł. Podpisanych zostało już 191 umów z grantobiorcami, a realizacja wielu inwestycji trwa. Na bieżąco aktualizowany jest też zamieszczony na stronie internetowej ARiMR Podręcznik Grantobiorcy, który eksperci przygotowali, by ułatwić dostęp do informacji dotyczących m.in. przygotowania niezbędnej dokumentacji czy rozliczania otrzymanych środków - otwórz

Przypominamy, że projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ogrodowych. Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i przysługuje zaliczka.

Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym, obejmującym m.in. zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntów czy uaktywnienie biologiczne terenu przez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30 proc. wydatków kwalifikowanych może dotyczyć inwestycji w zakresie elementów dodatkowych, czyli np. zagospodarowania (w tym rekultywacji) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizacji i budowy ogólnoogrodowej sieci energetycznej. Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie do 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie umowy zawartej 10 maja 2022 r. między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r., aż do wyczerpania środków. Budżet całego przedsięwzięcia to 50 mln zł.

Więcej informacji - otwórz

Zaktualizowana lista rankingowa dla IV etapu konkursu - otwórz

Źródło: ARIMR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.