Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r. do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka o zmianę przepisów dotyczących inwestycji budowlanych w taki sposób, aby naprawy uszkodzeń melioracyjnych na prywatnych działkach i posesjach wykonywały wyłącznie podmioty do tego uprawnione i mające odpowiednie doświadczenie i wykwalifikowanych w tej sferze pracowników, np. nadzory wodne czy spółki wodne.

Nieruchomości rolne zostają coraz częściej przekwalifikowane na działki budowlane i inwestycyjne. Przy inwestycjach budowlanych bardzo często dochodzi do uszkodzeń melioracji (drenarki, rowy, itd.), co w rezultacie skutkuje pogorszeniem zdolności produkcyjnej przyległych gruntów rolnych. Inwestorzy w swoim zakresie próbują naprawić uszkodzenia melioracyjne, które często wykonują w sposób niewłaściwy. Źle wykonane naprawy melioracyjne powodują brak odpływu wód. W takich przypadkach na przyległych nieruchomościach rolnych, np. uprawach występuje bardzo wysoki poziom wód - podtopienia, który uniemożliwia wykonywanie zabiegów w produkcji roślinnej.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.