W dniu 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej przy ul. Pogodnej 50A/2 w Lublinie odbyło się XI Walne Zgromadzenie delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu tym uczestniczyło trzydziestu trzech delegatów reprezentujących województwo lubelskie jak również zaproszeni goście min. Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojciech Lewczuk – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Waldemar Banach – Z-ca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Michał Bętkowski – Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Piotr Woch – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej O/Lublin,

Piotr Pszczółkowski – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz Marek Wojciechowski – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T Lublin. Zaproszeni goście przedstawili aktualnie realizowane działania w swoich instytucjach oraz plany na najbliższy rok. Ponadto udzielili odpowiedzi na liczne pytania ze strony delegatów. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadził Pan Piotr Burek – Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej. Walne Zgromadzenie uchwaliło między innymi budżet Lubelskiej Izby Rolniczej na rok 2019, sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu LIR, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i absolutorium dla Zarządu. Delegaci Walnego Zgromadzenia odwołali członka Komisji Rewizyjnej, wybrali członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz ustalili zwrot kosztów dojazdu dla członków komisji wojewódzkiej i okręgowej.

Na spotkaniu Walnego Zgromadzenia delegaci poruszyli wiele problemów, z którymi rolnicy borykają się na co dzień min. związanych ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi suszą, odszkodowania za likwidację stad trzody chlewnej w przypadku choroby ASF i nie przestrzegania zasad bioasekuracji, przepisów w zakresie zniesienia planów nawozowych dla gospodarstw rolnych poniżej 300 ha, importu zbóż z Ukrainy do Polski oraz zwiększenia puli dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych. Delegaci Walnego Zgromadzenia w trakcie dyskusji wypracowali wnioski i stanowiska Walnego Zgromadzenia LIR, które zostały przekazane do władz samorządowych, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Stanowiska Walnego Zgromadzenia zaprezentujemy Państwu na naszej stronie internetowej.  

Małgorzata Karasek

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.