W dniu 15 stycznia 2019 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE czwarte już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych”, jak i „wielonarodowych”, tj. takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich. W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe czy procedura składania wniosków.

Na współfinansowanie programów w 2019 r. KE przeznaczyła łącznie kwotę 191,6 mln euro (tj. o 12,5 mln euro więcej niż w 2018 r.). Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszenia na programy „proste” wynosi 100 mln euro, zaś budżet na programy, w których uczestniczy wiele państw szacuje się na 91,6 mln euro.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2019 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

Zaproszenie na programy „proste” zostało zamieszczone pod poniżej wskazanym adresem tutaj, zaś zaproszenie na programy „wielonarodowe” znajduje się tu.

Więcej informacji:

Szczegóły dotyczące polityki UE w zakresie promocji produktów rolnych.

Roczny program prac na 2019 r. w zakresie polityki promocji.

Informacje na temat dnia informacyjnego, który odbędzie się 7 lutego 2019 r. w Brukseli. Będzie on otwarty dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, agencji reklamowych i organów krajowych.

Źródło: KOWR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.