15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowanych do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych wniosków, zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027.

Podczas spotkania ustalono, że przedstawiciele samorządu rolniczego oraz przedstawiciele resortu rolnictwa stworzą zespoły konsultacyjne w tematyce dotyczącej zgłoszonych postulatów, w których rozwiązywane będą najważniejsze problemy i przedstawiane postulaty rolników. Samorząd rolniczy proponuje 7 obszarów tematycznych:

  1. Wspólna Polityka Rolna
  2. Afrykański Pomór Świń
  3. Infrastruktura na obszarach wiejskich
  4. Obrót ziemią rolną
  5. Rynki rolne
  6. Konstytucja dla rolnictwa, miejsce rolnictwa na obszarach wiejskich
  7. Rolnictwo na obszarach górskich

Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem o pilne zwołanie pierwszych spotkań ww. zespołów.

Ponadto, Minister J. K. Ardanowski poinformował, że na przełomie stycznia i lutego, pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zostanie zwołane pierwsze posiedzenie wspólnego, okrągłego stołu, do którego zapraszane są wszystkie organizacje rolnicze. W inauguracyjnym spotkaniu udział weźmie Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.