Lubelska Izba Rolnicza w konsorcjum z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniach od 01.02.2017 do 30.06.2017 realizuje operację „Organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dotyczących promocji i podniesieniu wiedzy w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie”. Operacja współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 1 /2017 z dnia 01.02.2017 r.

Celem operacji jest organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dla potencjalnych przedstawicieli grup operacyjnych ( rolników, doradców rolniczych, przedsiębiorców ) dotyczących promocji i upowszechniania informacji na temat sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz organizacji i współpracy grup operacyjnych. Grupą docelową o znaczeniu strategicznym z punktu celowości operacji są przedstawiciele producentów rolnych (rolnicy), przedsiębiorcy rolniczy będący potencjalnymi beneficjentami działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020 oraz doradcy rolniczy. W ramach operacji zostanie zorganizowanych 35 spotkań informacyjno szkoleniowych. Głównym tematem spotkań będzie informacja, a także promocja sieci na rzecz innowacyjności w rolnictwie oraz zasady i sposób działania oraz finansowania grup operacyjnych z działania „Współpraca”.

Program spotkań informacyjno – szkoleniowych:

- Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji – EIP-AGRI – cele, funkcje i zadania sieci oraz jej znaczenie dla efektywnego, zrównoważonego i inteligentnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Unii Europejskiej – 1 godzina.

- Koncepcja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce, rola i zadania poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci. Cele i zasady funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich realizowane w CDR oraz planowane zadania do realizacji – 1 godzina

- Rola i zasady działania grup operacyjnych oraz rola brokera w tworzeniu partnerstw w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – 1 godzina.

- Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie w ramach PROW 2014-2020, wsparcie w ramach działania „Współpraca” – 1 godzina.

- Przykłady innowacyjnych projektów i badań naukowych możliwych do przeniesienia z nauki do praktyki – 1 godzina.

Efektem spotkań informacyjno szkoleniowych będzie popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz tworzenia i zasady działania grup operacyjnych. W wyniku realizacji operacji bezpośrednio przeszkolonych zostanie 525 przedstawicieli rolników, przedsiębiorców i doradców rolniczych. Zdobędą oni wiedzę na temat funkcjonowania sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zapoznają się z zasadami i możliwościami tworzenia grup operacyjnych oraz aplikowania o środki finansowe w ramach działania „Współpraca”.

Uczestnicy spotkań zostaną przygotowani do zawiązywania grup operacyjnych, funkcjonowania ich oraz przygotowania wniosków do działania "Współpraca" na realizację inwestycji wdrażających innowacje w gospodarstwach rolników, firmach.

Wszystkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Lubelskiej Izby Rolniczej:

  1. Małgorzata Karasek /81/ 4436072
  2. Radosław Zaleski /81/ 4436073

 

Pobierz dokument PDF (do odczytu)

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.