WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Termin wyborów: 28.07.2019 r.

Ulotka wyborcza PDF >>

Plakat PDF >>

Uchwała wyborcza KRIR / Terminarz wyborczy PDF >>

Uchwała wyborcza KRIR / Tryb przeprowadzania wyborów PDF >>


Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Wojewódzkiej: 12.04.2019 r. do godz. 12.00.

 

Wymagane dokumenty znajdują się poniżej: Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO. Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Lubelskiej Izby Rolniczej, Lublin ul. Pogodna 50A/2 lub wysyłać pocztą.

Zgłoszenie kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej >>

Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>


 

Uzupełniający nabór na kandydatów do Komisji Okręgowych Lubelskiej Izby Rolniczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych

W związku z brakiem zgłoszeń lub niewstarczająca liczbą zgłoszeń w części Okręgowych Komisji Wyborczych do przeprowadenia wyborów do izb rolniczych Lubelska Izba Rolnicza ogłasza uzupełniający nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków Komisji Okręgowych w następujących Okręgowych Komisjach Wyborczych:

Frampol – gmina

Potok Górny – gmina

Tarnogród – gmina

Turobin – gmina

Tereszpol – gmina

Dubienka – gmina

Leśniowice – gmina

Rejowiec Fabryczny – gmina

Siedliszcze – gmina

Horodło – gmina

Janów Lubelski – miasto i gmina

Batorz – gmina

Stanin – gmina

Świdnik – miasto i gmina

Radzyń Podlaski – miasto

Godziszów – gmina

Łęczna – miasto i gmina

Puchaczów – gmina

Łuków – gmina

Krasnystaw – miasto

Krasnystaw – gmina

Józefów – gmina

 

Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Lubelskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania).

Członków komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów wojewódzka komisja wyborcza. W komisji wojewódzkiej, obwodowej, okręgowej nie mogą zasiadać kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

 • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
 • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
 • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>

 

Termin dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych: 10.06.2019 r. do godz. 10.00.

Wymagane dokumenty prosimy składać  do Biura Lubelskiej Izby Rolniczej (ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin) lub wysyłać pocztą. Liczy się data i godzina wpływu dokumentów.


Wykaz okręgów i lokali wyborczych - Załącznik do uchwały Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej nr 47/V/2019 z dnia 29.05.2019r.

Wykaz lokali wyborczych PDF >>

Wykaz okręgów wyborczych >>


 

Wojewódzka Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Rolniczej w składzie:

 1. Abramiuk Krzysztof
 2. Barszcz Tadeusz
 3. Frącek Dorota
 4. Gryglicki Wiesław Mariusz
 5. Klepka Tadeusz
 6. Pętek Wojciech
 7. Sowa Sławomir
 8. Stasiak Andrzej
 9. Stępień Jan
 10. Wnuczek Marek
 11. Wysmulski Dawid

Informuje, że powołała 5-osobowe Okręgowe Komisje Wyborcze na posiedzeniu w dniach 6 czerwca 2019 r. i 10 czerwca 2019 r. w składzie: (załączniki – tabele do pobrania poniżej).

Powiat Bialski PDF >>

Powiat Biłgorajski PDF >>

Powiat Chełmski PDF >>

Powiat Hrubieszowski PDF >>

Powiat Janowski PDF >>

Powiat Kraśnicki PDF >>

Powiat Krasnostawski PDF >>

Powiat Łęczyński PDF >>

Powiat Lubartowski PDF >>

Powiat Lubelski PDF >>

Powiat Łukowski PDF >>

Powiat Opolski PDF >>

Powiat Parczewski PDF >>

Powiat Puławski PDF >>

Powiat Radzyński PDF >>

Powiat Rycki PDF >>

Powiat Świdnicki PDF >>

Powiat Tomaszowski PDF >>

Powiat Włodawski PDF >>

Powiat Zamojski PDF >>

Ze wszystkich zgłoszeń kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych Wojewódzka Komisja Wyborcza nie zarejestrowała czterech zgłoszeń w tym:

- 3 zgłoszenia po przewidzianym terminie,

- 1 zgłoszenie podwójne (zdublowane).

W związku ze zgłoszeniem się większej liczby kandydatów niż miejsc w danej Komisji w 68 okręgach wyborczych przeprowadzono losowanie w oparciu o §3 ust. 4 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. Losowanie przeprowadzono wg. procedury zaproponowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych.


 

Pierwsze posiedzenie Okręgowych Komisji Wyborczych odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 13.00. Okręgowe Komisje Wyborcze są zobowiązane do podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia składu osobowego komisji i pełnionych dyżurów, podaczas których będą udzielane informacje wyborcze oraz będą przyjmowane zgłoszenia kandydatur na Delegatów do Rad Powiatowych. W/w obwieszczenia upublicznia w lokalach posiedzeń w widocznym miejscu. Lista lokali wyborczych i lokali posiedzeń  jest dostępna powyżej. Do dn. 5.07.2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na wybory do Rad Powiatowych LIR, dodatkowy nabór w przypadku zgoszenia się mniejszej liczby kandydatów, niż liczba mandatów do dn. 11.07.2019 r.  Dokumenty dla Okręgowych Komisji Wyborczych:

Obwieszczenie PDF >>

Protokół 1/2019 PDF >>

Uchwała nr 1 PDF >>

Uchwała nr 2 PDF >>

Uchwała nr 3 PDF >>

Uchwała nr 4 PDF >>

Ramowy Plan Pracy Okręgowej Komisji Wyborczej - Załącznik do Uchwały nr 4 PDF >>

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej PDF >>

Procedura RODO PDF >>

Protokół Rejestracji Kandydata PDF >>

Potwierdzenie przyjecia zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej LIR PDF >>

Potwierdzenie przyjecia dokumentów przez Członka Okręgowej Komisji Wyborczej PDF >>

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - Lista Kandydatów >>

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - Liczba Kandydatów równa liczbie mandatów >>

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - Nabór dodatkowy >>

Protokół - Wyników Wyborów >>

Instrukcja wypełniania Protokołu Wyników Wyborów dla Komisji Okręgowych z liczbą mandatów równa liczbie kandydatów >>Dokumenty dla Kandydatów do Rad Powiatowych - osoby fizyczne

Zgłoszenie kandydata PDF >>

Lista popierających PDF >>

Oświadczenie kandydata PDF >>

Oświadczenie o niekaralnosci PDF >>

Upoważnienie PDF >>

Zgoda RODO dla Kandydata PDF >>

Zgoda RODO dla osoby upoważnionej przez Kandydata PDF >>

 


 Dokumenty dla Kandydatów do Rad Powiatowych - osoby prawne

Zgłoszenie Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Lista popierających Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Oświadczenie Kandydata Osoba PrawnaPDF >>

Oświadczenie o niekaralnosci Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Upoważnienie Kandydata PDF >>

Zgoda RODO dla Kandydata Osoba Prawna PDF >>

Zgoda RODO dla osoby upoważnionej przez Kandydata Osoba Prawna PDF >>


Dyżury przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rad Powiatowych LIR przesłane przez Okręgowe Komisje Wyborcze:

Powiat Świdnicki >>

Powiat Puławski >>

Powiat Kraśnicki >>

Powiat Opolski >>

Powiat Bialski >>

Powiat Parczewski >>

Powiat Radzyński >>

Powiat Włodawski >>

Powiat Chełmski >>

Powiat Łęczyński >>

Powiat Rycki >>

Powiat Hrubieszowski >>

Powiat Lubartowski >>

Powiat Łukowski >>

Powiat Krasnostawski >>

Powiat Tomaszowski >>

Powiat Biłgorajski >>

Powiat Zamojski>>

Godziszów OKW
Przewodniczący: Eugeniusz Gąbka
Janusz Fac
Anna Pituch
Marian Dudek
Czesław Moskal
Dyżyry: UG Godziszów 24.06 i 05.07 w godz 9.00-12.00

Batorz OKW
Przewodniczący: Jan Pastucha
Teresa Siembida
Stanisław Siembida
Łukasz Pastucha
Alina Pastucha
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: 04.07 i 05.07 w godz. 16.00-18.00, Aleksandrówka - Szkoła

Dzwola OKW
Przewodnicy: Stanisław Pachuta
Barbara Kokoszka
Damian Marchut
Krystyna Flis
Kamila Gajór
04.07 i 05.07 w godz. 10.00-12.00 Urząd Gminy Dzwola

Modliborzyce OKW
Przewodnica: Zofia Komacka
Zastępca: Dorota Breś
Marcin Kapusta
Mirosław Skwara
Dariusz Łoszak
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: 04.07 i 05.07 w godz. 15.00-18.00 Remiza w Słupiu

Janów Lubelski OKW
Przewodnicząca: Andrzej Łukasiewicz
Antoni Kulpa
Henryk Kulpa
Stanisław Mucha
Grażyna Chmiel
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: 04.07 i 05.07 w godz. 12.00-15.00 w Urzędzie Miasta

Siemień OKW nr 142, powiat parczewski
Przewodnicząca: Magdalena Jastrzębska
Zastępca: Ewelina Cieniuch
Skarbnik: Justyna Wilczyńska
Członek: Łukasz Adamczyk
Członek: Marta Piekarz
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
4 i 5 lipca w godzinach 9-11 w Świetlicy Wiejskiej w Woli Tulnickiej

Kłoczew OKW nr 165
Przewodnicząca: Elżbieta Żmuda
Zastępca: Marian Eichsztet
Sekretarz: Anna Gajek
Tomasz Zalech
Mirosław Madej
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
2, 4, 5 lipca w godzinach 9-11

Dęblin OKW nr 163
Przewodnicząca: Bożena Lesisz
Zastępca: Robert Pasek
Sekretarz: Iwona Ogórek
Krzysztof Sadkowski
Artur Tadeusz Przerwiński
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
Urząd Miasta Dęblin 19.06.2019, 26.06.2019, 04.07.2019, 05.07.2019 w godz. 10.00 - 12.00 sala nr. 1

Krasnystaw Miasto OKW nr 63
Przewodnicząca: Maria Laskowska
Zastępca: Andrzej Smorga
Sekretarz: Bożena Nowak
Tadeusz Marczewski
Przemysław Frącek
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
21.06.2019r., 28.06.2019r. 05.07.2019r. w godz. 13.00 do 14.30, Urząd Miasta Krasnystaw - sala sejmikowa.

Niemce OKW
Elżbieta Edwarda Marczak
Stefan Żuk
Edward Kozieł
Magdalena Wątróbka
Aneta Stafaniak
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: 04.07 i 05.07 w godz. 13.30-15.30 Przedszkole w Nasutowie

Lublin Miasto OKW
Przewodnicząca: Anna Krzewińska
Grażyna Zięba
Małgorzata Mąka
Mariusz Małaj
Agata Golińska
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
04.07.2019r, 05.07.2019r w godz. 10.00 do 12.00

 


Nabór dodatkowy do dn. 11.07.2019:

Dęblin OKW nr 163
Przewodnicząca: Bożena Lesisz
Zastępca: Robert Pasek
Sekretarz: Iwona Ogórek
Krzysztof Sadkowski
Artur Tadeusz Przerwiński
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: Urząd Miasta Dęblin do 11.07.2019 po uprzednim kontakcie z Okręgową Komisją Wyborczą

Chrzanów OKW nr 58
Przewodnicząca: Maria Gąbka
Stanisław Hawryło
Stanisław Sowa
Elżbieta Rycerz
Jerzy Maksim
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: Urząd Gminy Chrzanów do 11.07.2019 po uprzednim kontakcie z Okręgową Komisją Wyborczą

Dzwola OKW
Przewodnicy: Stanisław Pachuta
Barbara Kokoszka
Damian Marchut
Krystyna Flis
Kamila Gajór
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: Urząd Gminy Dzwola do 11.07.2019 po uprzednim kontakcie z Okręgową Komisją Wyborczą

Miasto Radzyń Podlaski nr 155
Jerzy Wołowik - przewodniczący
Adam Frąchowicz - zastępca
Piotr Szkurłatowicz - sekretarz
Marek Oworuszko
Andrzej Buczkowski
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: do 11.07.2019 po uprzednim kontakcie z Okręgową Komisją Wyborczą
    
Gmina Radzyń Podlaski nr 160
Andrzej Paszkowski - przewodniczący
Lucyna Grzywacz - zastępca
Michał Grabowski - sekretarz
Krzysztof Fryczak
Elżbieta Mazurek
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: do 11.07.2019 po uprzednim kontakcie z Okręgową Komisją Wyborczą


Gmina Krzywda
Zenon Bosek - przewodniczący
Jadwiga Kłoczko - zastępca
Józef Bartnicki - sekretarz
Wojciech Piszcz
Marek Ochnik
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: do 11.07.2019 po uprzednim kontakcie z Okręgową Komisją Wyborczą

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.