WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Termin wyborów: 28.07.2019 r.

Ulotka wyborcza PDF >>

Plakat PDF >>

Uchwała wyborcza KRIR / Terminarz wyborczy PDF >>

Uchwała wyborcza KRIR / Tryb przeprowadzania wyborów PDF >>


Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Wojewódzkiej: 12.04.2019 r. do godz. 12.00.

 

Wymagane dokumenty znajdują się poniżej: Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO. Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Lubelskiej Izby Rolniczej, Lublin ul. Pogodna 50A/2 lub wysyłać pocztą.

Zgłoszenie kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej >>

Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>


 

Nabór na kandydatów do Komisji Okręgowych Lubelskiej Izby Rolniczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych

W związku z wyborami do izb rolniczych Lubelska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków Komisji Okręgowych.

Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Lubelskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania).

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). Członków komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów wojewódzka komisja wyborcza.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>

 

Termin dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych: 5.06.2019 r. do godz. 14.00.

Wymagane dokumenty prosimy składać  do Biura Lubelskiej Izby Rolniczej (ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin) lub wysyłać pocztą. Liczy się data i godzina wpływu dokumentów.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.