W dniu 22 maja 2024 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej LIR Powiatu Lubelskiego zorganizowane w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Ireneusz Nowak – Przewodniczący Rady Powiatowej LIR Powiatu Lubelskiego. W ramach Zarządu LIR w spotkaniu uczestniczył Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

 

Pierwszym punktem obrad był temat z zakresu: „Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Aplikacji suszowej”. Temat ten zreferował mgr inż. Tytus Berbeć z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB.

System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w "Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce".

System zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Informacje dotyczące wystąpienia suszy - w postaci dekadowych raportów - są przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie internetowym.

Zorganizowany został też pokaz związany produkcyjnością roślin zbożowych uprawianych na różnych glebach w zależności od zastosowanego poplonu. Pani Danuta Leszczyńska - dr hab., prof. IUNG PIB pokazała szereg doświadczeń na unikatowych mikropoletkach w bliskim sąsiedztwie Osady Pałacowej przy ul. Czartoryskich,

Kolejnym punktem spotkania był temat: „Wykorzystanie dronów w rolnictwie pod kątem teledetekcji”, który przedstawił mgr inż. Tytus Berbeć na terenie gospodarstwa rolnego - Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa - Puławy.

W dyskusji zostały przedstawione bariery związane z wykorzystaniem dronów przez rolników, gdzie obecne prawodawstwo nie przewiduje możliwości wykonywania oprysków z powietrza. Kolejną barierą są wysokie koszty zakupu tych urządzeń oraz problemy techniczne przy obsłudze tych urządzeń.

Drony są przyszłością w nowoczesnym rolnictwie. Wyposażane w dodatkowe systemy umożliwiają tworzenie map terenowych i analizę danych spektralnych. Za pomocą specjalnych kamer i czujników umieszczonych na dronach można zbierać informacje  pozwalające na szczegółową analizę kondycji roślin tj. : gęstość, zdrowotność czy stres roślin, wystąpienia chorób i szkodników roślin.

Dodatkowo drony wyposażone w kamery spektralne zbierają dane dotyczące składu gleby, wilgotności, odczynu pH oraz innych parametrów glebowych.

Pokaz poletek doświadczalnych zbóż i roślin strączkowych w różnych systemach produkcji rolniczej tj. ekologicznej, integrowanej produkcji rolnej, konwencjonalnej i monokulturze przekazał Pan Adam Berbeć z IUNG BIP Puławy, Rolniczy Zakład Doświadczalny „Kępa” – Osiny.

Gospodarstwo rolne Osiny znajduje się na wschód od Puław głównie na glebach bielicowych, na luźnych piaskach.

W tym gospodarstwie prowadzone są doświadczenia dotyczące zagadnień płodozmianowych w różnych systemach produkcji roślinnej, technologii produkcji roślin zbożowych i uprawy roślin na cele energetyczne. W Osinach prowadzony jest też chów bydła mięsnego rasy Angus.

Delegaci mieli też okazję zobaczyć robota polowego, który jest w pełni autonomicznym nośnikiem narzędzi wykonującym wiele zadań na polu.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.