Najczęściej do ochrony roślin przed agrofagami stosowane są środki chemiczne, które są dość dobrze znane rolnikom, popularne, proste w zastosowaniu i szybkie w działaniu. Natomiast sporadycznie stosowane są preparaty biologiczne, które są bezpieczne, nie mają negatywnego wpływu na człowieka, ani na środowisko. Ochronabiologiczna polega na wykorzystaniu naturalnych wrogów, tj. mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) do ograniczenia populacji sprawców chorób i szkodników w uprawach roślin.

Działanie biofungicydów na patogeny polega na konkurencji ich o miejsce i składniki pokarmowe z patogenem lub na pasożytnictwie i antybiozie. Antagonistyczne mikroorganizmy rozkładają zarodniki i strzępki grzybni patogena i w ten sposób nie dopuszczają do rozwoju choroby. Dlatego środki mikrobiologiczne powinny być stosowane zapobiegawczo. Przykładem takich biofungicydów są: Serenade ASO, Poliversum WP, Botector, Prestop WP, Julietta, Xilon WP.

Są też biopreparaty, które działają na szkodniki. Maja one różne mechanizmy działania, np. dostają się do wnętrza szkodnika wraz z pokarmem i niszczą go od środka lub atakują owada z zewnątrz zasiedlając jego ciało, następnie strzępki grzybni przenikają do wnętrza ciała powodując jego śmierć, np.: BioBit, DiPel DF, Florbac, XenTari WG, Xtreem, Lepinox Plus, Naturalis.

Biologiczne preparaty częściej są wykorzystywane do upraw pod osłonami. W uprawach pod tzw. „chmurką” środki mikrobiologiczne nie cieszą się dużą popularnością. Ale wszystko idzie w kierunku ograniczania stosowania pestycydów, Europejski Zielony Ład zakłada zmniejszenie zużycia chemicznych pestycydów o 50% do 2030 roku. Polska choć nie przoduje w ilości zużywanych środków ochrony, to i tak będzie uczestniczyć w tym procesie.  Corocznie wycofywane są kolejne substancje czynne. Oznacza to, że większy nacisk będzie na stosowanie metod nie chemicznych: agrotechnicznych, fizycznych,  mechanicznych i biologicznych. Aby zachęcić producentów do stosowania środków mikrobiologicznych w Planie Strategicznym na lata 2023-2027 przewidziano w ramach ekoschematów dofinansowanie do biologicznej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin. Elementem Integrowanej Produkcji jest integrowana ochrona, która zakłada stosowanie w pierwszej kolejności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, a dopiero później sięganie po środki chemiczne. Aby środek biologiczny mógł znaleźć się w obrocie i być stosowany musi mieć rejestrację w danej uprawie podobnie jak to jest ze środkami chemicznymi.

Gdzie można znaleźć informacje o zarejestrowanych środkach mikrobiologicznych?

Najprościej poprzez wyszukiwarkę środków ochrony roślin na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin---zastosowanie.
Po rozwinięciu filtrów, w polu „środek mikrobiologiczny" wybieramy opcję "TAK". Na chwilę obecną (XI.2023) jest 339 pozycji środków mikrobiologicznych zarejestrowanych w różnych uprawach. Natomiast w uprawach sadowniczych jest 92, warzywniczych – 148, roślinach rolniczych – 30, które opierają się na 17 substancjach czynnych. Wyszukiwanie można zawęzić poprzez wybór odpowiednich filtrów odnośnie konkretnej uprawy, agrofaga, rodzaju środka (insektycyd, fungicyd), substancji czynnych. Można również pobrać rejestr środków ochrony roślin (plik MS Excel) ze strony https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin, otworzyć go i w kolumnie P "Uwagi" wyfiltrować wartość nr 3 (co oznacza, że jest to środek mikrobiologiczny). Po wyszukaniu środka należy przejść do etykiet zamieszczonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin i zapoznać się z informacjami zawartymi w etykietach.

Tab. Substancje czynne występujące w preparatach biologicznych zarejestrowane w sadownictwie, warzywnictwie i roślinach rolniczych

Uprawy

Substancje czynne fungicydów

Substancje czynne insektycydów

Sadownicze

Trichoderma asperellum

Aureobasidium pullulans

Candida oleophila

Pseudomonas sp.

Pythium oligandrum

Bacillus amyloliquefaciens

Trichoderma harzianum Rifai

Trichoderma atroviride SC1

 

Bacillus thuringiensis

Metarhizium anisopliae

Beauveria bassiana

wirus granulozy zwójki siatkóweczki (Adoxophyes orna (AoGV)) entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae

Cydia pomonella Granulosis Virus

Warzywnicze

Bacillus amyloliquefaciens

Trichoderma asperellum

Coniothyrium minitans

Pseudomonas sp.

Pythium oligandrum

Trichoderma harzianum Rifai

Trichoderma atroviride SC1

Bacillus thuringiensis

Paecilomyces fumosoroseus

Beauveria bassiana

Isaria fumosorosea,

Rolnicze

Trichoderma asperellum

Bacillus amyloliquefaciens

Coniothyrium minitans

Pythium oligandrum

Pseudomonas sp.

 

Bacillus thuringiensis

Beauveria bassiana

Zaletą preparatów biologicznych jest brak odporności szkodników i patogenów na produkty pochodzenia naturalnego. Można je stosować przemiennie ze środkami chemicznymi. Należy zwrócić uwagę, aby zabiegi wykonywać w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotnościowych oraz w odpowiednim terminie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie, ponieważ nieprawidłowe stosowanie produktów może wpłynąć na osłabienie ich skuteczności.

Źródło: LODR w Końskowoli, Alicja Pawlak-Zdziechowska

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.