Narodowy Dzień Mlecznej Fermy odbędzie się dnia 22 maja 2018 roku na terenie gospodarstwa Alworol w miejscowości Wolica Nowa w województwie wielkopolskim. Wydarzenie jest poświęcone przede wszystkim temu jak kształtuje się obecna sytuacja na rynku mleczarskim i możliwościom wdrażania u hodowców nowych metod w zakresie żywienia bydła mlecznego jak i prowadzenia przedsiębiorstwa mleczarskiego.W konferencji weźmie udział ok 300 osób (przede wszystkim dyrektorzy i managerowie farm) z województwa wielkopolskiego oraz województw sąsiednich.

Więcej informacji na stronie http://www.farmday.com.pl/