Poniżej zamieszczono pismo Ministerstwa Środowiska z dn. 11.07.2017r. będące odpowiedzią na stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 13.06.2017r. w sprawie podjęcia niezbędnych działań w zw. ze stwierdzeniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie woj. lubelskiego.

Pismo MŚ PDF (do odczytu)